За нас

ТЕВА МАРИН EООД е фирма с утвърдени позиции в областта на корабостроенето и кораборемонта в България и е член на Българска Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт.
Като един от най-големите подизпълнители в областта на корабостроенето и кораборемонта, дружеството изпълнява широк спектър от монтажни дейности на територията на всички корабостроителни заводи в България.
Основна част от дейността на фирмата е насочена към цялостно обзавеждане на корабни надстройки. Стремежът ни е да предложим завършен продукт – от насищане, тръбопроводи, вентилация, изолация и обшивка до подови покрития и мебели.
ТЕВА МАРИН разполага с конструкторско бюро за изготвяне на идеен, технически и работен проект по обзавеждане на корабни надстройки, заедно със спецификация на материалите, заявка за материали и отчетна документация.
За да достави необходимите материали, фирмата работи с утвърдени лидери в областта на корабостроенето, като по такъв начин гарантира тяхното качество и съответствие с изискванията на класификационните организации.

Цели

Водеща цел на дружеството е да разшири позициите си на българския и международен пазар и повиши качеството на предлаганите услуги. В тази връзка сремежът е да се предлагат разумни цени на услугите, които да бъдат атрактивни както за българските клиенти, така и за чуждестранните партньори на фирмата.
Приоритетна цел на фирмата е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата спазва задължителните законови и нормативни изисквания за тяхното предоставяне.
ТЕВА МАРИН се стреми към изграждането на стабилни връзки с клиента за по-пълно разбиране на неговите нужди и удовлетворяване на неговите изисквания по отношение на качеството.


2020 ТЕВА МАРИН ЕООД